Thursday, March 10, 2011

मैत्रिण (सौ. सुलभा) ह्यास लिहिलेली कविता

वेल बहरली ग
वेल बहरली
पुष्पाच्या चाहूलीने
मोहरुन गेली ॥

इवला नाजूक सोनुला
मोगरा ग फुलणार
पाने पाने हलवून
वेल त्यास जोजाविणार- चि. सुषमा गणेश पाटणकर (सौ. सुषमा मधुकर खरे).

No comments:

Post a Comment