Thursday, March 10, 2011

श्री. भाईवाल (ज. मॅनेजर) यांचे कलितेच पुस्तक वाचल्यावर

मनांच्या श्र्लोकात
धडे दिले नीतिचे
मनांच्या ह्या गीतात
धागे गुंफले भावनांचे- सौ. सुषमा मधुकर खरे.

No comments:

Post a Comment