Thursday, March 10, 2011

माझ्या मनावी पाटी

माझ्या मनाची पाटी
कधीच नसते कोरी
शब्दांच्या सोंगट्याने
मी सारीपाट मांडते
कधीकधी जिंकते
तर कधीतरी हारते ॥

कधी कधी वैशाख
वणवाच चितारते
तर कधी वसंत
वैभवच रंगविते
श्रावण सरींचे
तर गाणेच लिहते ॥

सुरांचे मधुर स्वर
त्यावर मी कोरते
शब्द - सुरांची तर
मी रांगोळीच रेखते
त्यातच हरखून
मी हरवून जाते ॥

तरी माझ्या मनाची पाटी
कधीच नसते कोरी ॥


- सौ. सुषमा मधुकर खरे.

No comments:

Post a Comment