Monday, October 10, 2011

चि. अहनासाठी हत्ती चे गाणे

हत्ती रे हत्ती तुझा रंग काळा काळा
अगडबंब तू, तुझा खाऊ झाड पाला ॥

सुपा येवढे कान, तुझे पिटूकले डोळे
लांब जाडी सोंड तुझी मोठाले सुळे ॥

चार पायवर तू डूलत्डूलत चाले
छोटीशी शेपूट तुझी हळू हळू हाले ॥

- सौ. सुषमा म. खरे

१४.०३.११

Saturday, October 8, 2011

नातीला (अहना) झोपवताना सुचलेली आंगाईगीत

येग तूग गाई वासराच्या आई
तान्हा बाळाने दंगाई मांडीयली

आमची अहना राणी खूपखूप शहाणी
तिला द्या हो सोन्याची नाणी

आमची अहना आहे फार द्वाश
तुला द्या हो लाडू गोड गोड

आमच्या अहना चे करा लाड लाड
तिला द्या हो आंब्याची फोड

अमची अहना आहे मोठ्ठी लाडोबा
तिला द्या हो आख्खा मोठा आंबा
तिला द्या हो आख्खा मोठ्ठा आंबा

आमची अहना आहे फार हुशार
तिला आणा हो मीनी कॉमप्युटर

आमची अहना आहे गोंडूस गोंडूस
तिला आणा हो बाहूली फंडूस फंडूस

आमची आहना आहे मोठी धीट
तिला लावाहो छानशी तीट

ये ग लपिला गाय, ये ग कपिला गाय
माझ्या बाळाला दूध दे, अमृतमय, अमृतमय ।

दूध पिऊन, दूध पिऊन
माझी अहना होईल, धष्ट पुष्ट छान ।

येग मनी माऊ, ’मॉव मॉव करी’
माझा नानुशी तू खेळ क्षणभरी ।

येग चिऊ ताई, ’चिव चिव करी’
माझ्या चिमुकलीला गा ग अंगाई ।

येरे काऊ दादा, येरे काऊ दादा
माझा सोनुलीला ’झोका दे रे आता’ ।

येग मैना राणी, येग मैना राणी
अहना राणी साठी, तू ’गा ग गोड गाणी’ ।

येरे राघु दादा, ’विठू विठू करी’
माझा छकुलीला झोपेतं हसू येते भरी ।

येरे भू भू दादा, येरे भूभू दादा
कोणाला ही आवाज करून देऊ नको आता ।

माझ्या गोंडूसचा पाळणा हलवा हलवा
माझ्या गोंडूसचा पाळणा हलवा हलवा
वा~याच्या झुळुकेने ’येईल गारवा गारवा’
वा~याच्या झुळुकेने ’येईल गारवा गारवा’ ।

माझी गोंडूस, माझी छकुली, माझी सोनुली
झोप घेई आता ’शांत शांत’
झोप घेई आता ’शांत शांत’ ।

- सौ. सुषमा म. खरे

सविता रायकर (मैत्रीण) हिच्या निवृत्ती आणि वाढदिवस

विता म्हणजे सूर्य (रवी) अविरत काम करणारी

वितंडवादाचा विलक्षण तिटकारा असणारी

तापहिन मार्तण्ड अशीच भासणारी

रा धरता सर्वांवर लोभ करणारी

सर्वांस लाभों म्हणून शुभेच्छा देणारी

र्मण्येवाधिकारस्ते म्हणून गीता जगणारी

मू दे शांततेने आरोग्यपूर्ण पुढील जीवनी.

- सौ. सुषमा म. खरे

१३.०४.२००९

एम. डी. कुलकर्णी सर (प्रिन्सिपॉल)

P.S. High School (धर्मप्रकाश श्रीनिवास सय्या हायस्कूल) त्यांचा सत्कार शाळेच्या माजी विद्दार्थानी २००८ ला केला.

एम. - एम असे हा ज्ञानदानाचा
डी. - डीम डीमा नसे त्या गोष्टीचा

कु - कुसुमा* परी कोमल हा मनाचा
ल - लष्करी शिस्त परी आवडीचा
क - कर्तव्य दक्ष ह्या गुरूचा
र्णी - कर्णी निनादो जयजयकार त्याचा

* कुसुम कोमल असे मनाचा.

- सौ. सुषमा म. खरे

चि. इलाचा एक वर्षाचा वाढदिवस

इला तू सर्वंची सोनुली ग ।
लाडकी तू परि राणी ग ॥

दूटुकली टोपी तुझा मुगुट ग ।
लाल फ्राकमधे तुझी ऎट ग ।

इवल्याश्या जिवणीत लोभस इंसू ग ।
लाख मोलाचे आम्हास वाटते ग ॥

इला तुला सुला वरदान देवबाप्पाचे ग ।
लाभू दे तुला सुदृढ दीर्घायु ग ॥

- सौ. सुषमा म. खरे
०२.०८.०६

संसार संसार म्हणजे काय असते...

संपणे मिटणे उठणे असते

सांडणे लवंडणे उठणे असते

गडणे खळणे मिसळणे असते

संसार संसार म्हणजे काय असते

संकटे हरणे जिंकणे असते

सांगणे बोलणे ऎकणे असते

डणे भेकणे हसणे असते.

- सौ. सुषमा म. खरे

अंगाईगीत - चि. इला बारसे.

चाल: चंदा राजा येये

गाई गाई येये, गाई राणी ये।
रातराणीच्या गंधाला
मंदमधुर नादाला
संगे घेऊन ये इथे। ।
गाई राणी ये... गाई गाई ये ये....

प्राजक्ताच्या पानातून
हळूवार ss झुळकेनी
झुला झुलवाया ये ss ॥ गाई राणी ये...

शितलश्या चांदण्यातून
पाखरांच्या गाण्यांनी
अंगाई गाण्या ये ss ॥ गाई राणी ये...

गोड गोड स्वप्नातून
फुटे हसु ओठावर
पापा घ्यावया ये ss ॥ गाई राणी ये...

इवल्याश्या पापण्याला
इळकेच झाकण्याला
हळू-हळू... ये ss ॥ गाई राणी ये...

- सौ. सुषमा म. खरे
०१.०१.०६