Thursday, March 10, 2011

२६ जानेवारी

आईने बालपणी रेडिओ, गंमत - जंमत साठी लिहिलेली आजून एक कविता.

आम्ही सण जरी मोठे
तरी तुझे श्रेष्ठत्व मोठे
हे २६ जानेवारी ॥ धृ ॥


गोकुळ अष्टमी सण वदला
मी फक्त हिंदू लोकांचा झाला
मज दिवशी हंडी फोडती
सर्व जणांचा राजा मानीती
पणं ! सर्व धर्मीय तुला मानती

जन, उत्साहाने तुजला वन्द्ती
म्हणून, मी तुला प्रणाम करतो
हे २६ जानेवारी ॥ १ ॥
वदतसे, दसरा सण त्याला
मी लोकांच्या आवडता असला
सायंकाळी सोने लुटुनी
जन आनंदूनी जातात
पण तुज दिवशी - ध्वजारोकण करूनी
जन आनंदाने प्रणाम करतात
म्हणून, मी तुजला प्रणाम करतो
हे २६ जानेवारी ॥ २ ॥

वदतसे दिवाळी सण त्याला
मी बालकाची आवडती असली
मज दिवशी पणत्या लावती
धडाड्धूम फटाके वाजवीती

पण प्रजासत्ताक दिनी दिव्यांची रोषणाई करती
जन आनंदाने मोहून जाती
म्हणून तुजला प्रणाम करतो
हे २६ जानेवारी ॥ ३ ॥

गणेश उत्सव वदतसे त्याला
माझा प्रांतीय उत्सव झाला
मज दिवशी स्पर्धा ठेविती
आनंदाने मजला पुजीती

पण, तुझा राष्ट्रीय उत्सव मानीती
तुला सर्व लोक प्रणाम करती
म्हणून मी तुजला प्रणाम करती
हे २६ जानेवारी ॥ ४ ॥

वदतसे २६ जानेवारी बाळांना
काहीतरी चांगले असतेच प्रत्येजणात
म्हणून माझा स्तुती करू नका
मी सांगते ते कान देऊन ऎका

भांडू नका, तंटू नका
गर्विष्ट कधी बनू नका
खोटे कधी बोलू नका
शांती भंग करू नका
एवढे मन वहित टिपण्यार
विसरू नका, विसरू नका ॥ ५ ॥

- चि. सुषमा गणेश पाटणकर (सौ. सुषमा मधुकर खरे)

No comments:

Post a Comment