Thursday, March 10, 2011

श्री. पंढरीनाथ (छोटू) दांडेकर यांनी लिहलेल्या वात्रटटिका वाचल्यावर

वात्रट वात्रटिकेला
मंगेश पावला
छोटू तर झूल्याच्या
दांड्यावर बसला


झुलतो झूला
जाई आभाळा
पंढरीनाथ करी
उर्मीलेच्या (पत्नी) धावा


- सौ. सुषमा मधुकर खरे.

No comments:

Post a Comment