Thursday, March 10, 2011

संक्रांतीचे शुभेच्छा

१९७० - १९७८ च्या काळात आईने लिहिलेल्या काही कविता.

आईची मैत्रीण (सुलभा दीक्षीत व सौ. अनिता खाडिलकर) ह्यांच्या साठी संक्रांतीचे शुभेच्छा कार्ड.

संक्रांत तुझी ग पहिली
थाटात साजरी होऊदे
माझी शुभेच्छा ग तुला
संसार सुखाचा होऊदे ॥

तिळाची स्निग्धता
गुळाची ग गोडी
राहूदे कायम ग
तुझा संसारी

_________________ *____________________ * ____________________

संसार बकुळावर तुझ्या
वसंत सदैव डोलावा
सुलभ सुगंध ग त्याचा
नित्य, अनिलने प्राशावा

- चि. सुषमा गणेश पाटणकर (सौ. सुषमा मधुकर खरे).

No comments:

Post a Comment