Thursday, March 10, 2011

अथश्री...

श्रीगणेशदत्तगुरूभ्यो नमः
श्रीनानामहाराजाय नम:

मी साधारण १०/११ वर्षाची असताना कविता करण्यास सुरवात केली. मी पहिली कविता"’रेडिओ " वर केली होती. ती मी "गम्मत जम्मत" ह्या आकाशवाणी कार्यक्रमात वाचली. साल होते १९६०/१९६१. त्यावेळेला जश्या लिहल्या तश्याच आता संगणकात उतरवत आहे.त्या सर्व कविता सुषमा गणेश पाटणकर ह्या नावाने लिहल्या होत्या.२०/२५ वर्षाच्या खंडा नंतर अलिकडॆ काही कविता डायरीत लिहल्या.त्या पण उतरवत आहे.

प्रथम श्री गणॆश वंदना म्हणून १ ली कविता गजाननाची संगणात लिहते.

- चि. सुषमा गणेश पाटणकर. (सौ. सुषमा मधुकर खरे)

No comments:

Post a Comment