Thursday, March 10, 2011

वीर कलीका

मुलगी - कलीके तू आशी पानांच्या आड का द्डून बसशी?
मी येता येता वासच आला बाई
मी चौहूबाजूला पाहिले तरी तू दिसलीच नाही ॥ १ ॥

तुला थंडी वाजते का?
तुला थंडी वाजते का?
आम्ही तोडू असे वाटते का? ॥ २ ॥

कलिका - मला वाटते मुलींच्या वेणी जाऊनये
मला वाटते भक्तांनी मज तोडू नये
मला वाटते देवांच्या पदी पडू नये
मला वाटते उगाच कुणी मज लुटू नये ॥ ३ ॥

मला वाटते जवाना बरोबर जावे
मला वाटते त्याजला वरावे
मला वाटते वीरपूजक व्हावे
मला वाटते जो रणांगणी पडेल
त्याज बरोबर सती जावे
नी जिवन सार्थक करावे ॥ ४ ॥

- चि. सुषमा गणेश पातणकर (सौ. सुषमा मधुकर खरे)

टिप : चीन, पाकिस्तानशी लढाई झाली त्यानंतर लोकलेले आहे.

No comments:

Post a Comment