Friday, October 7, 2011

उंच आकाशी उडताना.

उंच आकाशी उडताना
मारतोस तू भरारी
पंखाने कर्तॄत्वाच्या
करतोस चंद्रावर स्वारी

उंच आकाशी उडताना
जाण्याची मंगळावर आस
पराधीनता जाणवे
जेंव्हा "कल्पना" चा होतो घात... (कल्पना चावला)

उंच आकाशी उडताना
खूप उंच जाऊ वाटें
परी नको विसरूस
धरणीशी आपूले नाते.

उंच आकाशी उडताना
सर्व काही लहान भासते
थोरपण समजावयाला
खाली उतरावे लागते.

टिप: "चतुरा" ह्या एप्रिल २००४ च्या मासिकातील ओळ - "उंच आकाशी उडताना"

- सौ. सुषमा म. खरे

No comments:

Post a Comment