Saturday, October 8, 2011

एम. डी. कुलकर्णी सर (प्रिन्सिपॉल)

P.S. High School (धर्मप्रकाश श्रीनिवास सय्या हायस्कूल) त्यांचा सत्कार शाळेच्या माजी विद्दार्थानी २००८ ला केला.

एम. - एम असे हा ज्ञानदानाचा
डी. - डीम डीमा नसे त्या गोष्टीचा

कु - कुसुमा* परी कोमल हा मनाचा
ल - लष्करी शिस्त परी आवडीचा
क - कर्तव्य दक्ष ह्या गुरूचा
र्णी - कर्णी निनादो जयजयकार त्याचा

* कुसुम कोमल असे मनाचा.

- सौ. सुषमा म. खरे

No comments:

Post a Comment