Saturday, October 8, 2011

चि. इलाचा एक वर्षाचा वाढदिवस

इला तू सर्वंची सोनुली ग ।
लाडकी तू परि राणी ग ॥

दूटुकली टोपी तुझा मुगुट ग ।
लाल फ्राकमधे तुझी ऎट ग ।

इवल्याश्या जिवणीत लोभस इंसू ग ।
लाख मोलाचे आम्हास वाटते ग ॥

इला तुला सुला वरदान देवबाप्पाचे ग ।
लाभू दे तुला सुदृढ दीर्घायु ग ॥

- सौ. सुषमा म. खरे
०२.०८.०६

No comments:

Post a Comment