Saturday, October 8, 2011

चि. इलाच्या बारश्याची निमंत्रण पत्रिका...

प्राजक्ताच्या बाहुलींच ।
आभिजीतच्या सानुलींच ॥
आजोबांच्या छकुलींच । आजींच्या नानुलींच
मावशीच्या मनीमाऊच । आत्याच्या चिऊताईच

॥ बारस आहे करायचं ॥
॥ बारस आहे करायचं ॥

अडगुळ मडगुळ सोन्याच कडगूळ
साजीर गोजीर नांव ठेवु इटुकलं ॥

सगळ्या - सगळ्यांनी यायचं हं ।
अंगाई गाऊन जोजवायचं हं ॥
बारस जेवून जाय्चं हं।
-------------------------------------------------------------
लक्ष्मीकृपा हॉल आहे पुण्यनगरी ।
७१५ सदाशिव पेठ, गाडगीळ मार्गावर ।
पुणे क्रमांक ४११०३० या पत्यावरी ॥

तेंव्हा भेटूया रविवारी
१ तारखेला सकाळी
२००६ च्या जानेवारी ॥

आता न चुकता न विसरती ।
यावे सकाळी ११.०० वाजता ॥

- सौ. सुषमा म. खरे
०१.०१.०६
No comments:

Post a Comment