Saturday, October 8, 2011

सविता रायकर (मैत्रीण) हिच्या निवृत्ती आणि वाढदिवस

विता म्हणजे सूर्य (रवी) अविरत काम करणारी

वितंडवादाचा विलक्षण तिटकारा असणारी

तापहिन मार्तण्ड अशीच भासणारी

रा धरता सर्वांवर लोभ करणारी

सर्वांस लाभों म्हणून शुभेच्छा देणारी

र्मण्येवाधिकारस्ते म्हणून गीता जगणारी

मू दे शांततेने आरोग्यपूर्ण पुढील जीवनी.

- सौ. सुषमा म. खरे

१३.०४.२००९

No comments:

Post a Comment