Saturday, October 8, 2011

संसार संसार म्हणजे काय असते...

संपणे मिटणे उठणे असते

सांडणे लवंडणे उठणे असते

गडणे खळणे मिसळणे असते

संसार संसार म्हणजे काय असते

संकटे हरणे जिंकणे असते

सांगणे बोलणे ऎकणे असते

डणे भेकणे हसणे असते.

- सौ. सुषमा म. खरे

No comments:

Post a Comment