Friday, October 7, 2011

चि. सौ. प्राजक्ता (मनू) च्या लग्नाचा दूसरा वर्षाच्या वाढदिवस.

काटे न टोचता
सुगंध गुलाबाचा
दरवळू दे
प्रसन्नतेचा गंध
सदैव राहू दे

पुढील वर्षा साठी -
संसार तसवर तुझा
नित्य प्राजक्त बहरावा
धुंद मंद सुगंध त्याचा
आभिजीतने प्राशावा

- सौ. सुषमा म. खरे
२८.०४.२००४

No comments:

Post a Comment