Saturday, October 8, 2011

अंगाईगीत - चि. इला बारसे.

चाल: चंदा राजा येये

गाई गाई येये, गाई राणी ये।
रातराणीच्या गंधाला
मंदमधुर नादाला
संगे घेऊन ये इथे। ।
गाई राणी ये... गाई गाई ये ये....

प्राजक्ताच्या पानातून
हळूवार ss झुळकेनी
झुला झुलवाया ये ss ॥ गाई राणी ये...

शितलश्या चांदण्यातून
पाखरांच्या गाण्यांनी
अंगाई गाण्या ये ss ॥ गाई राणी ये...

गोड गोड स्वप्नातून
फुटे हसु ओठावर
पापा घ्यावया ये ss ॥ गाई राणी ये...

इवल्याश्या पापण्याला
इळकेच झाकण्याला
हळू-हळू... ये ss ॥ गाई राणी ये...

- सौ. सुषमा म. खरे
०१.०१.०६

No comments:

Post a Comment