Thursday, October 6, 2011

श्री. क्रुष्णाजी (किसनराव) गोपाळ छत्रे (७५ वर्ष)

कित्ता गिरवावा आचरणाचा अक्षराचा
माज सेवेच्या स्वधर्माचा
थकत काम करण्याचा
राष्ट्र कार्यार्थ समर्पणाचा
सा घेतला स्वयंसेवकाचा

त्र राहू दे सदैव तुम्हांवर ईश क्रुपेचें
त्रेसष्टा वर तीन तपे होवो जीवन सुखाचे.

- सौ. सुषमा म. खरे
१८.०३.२००३

No comments:

Post a Comment