Friday, October 7, 2011

Best of Luck चं ग्रिटींग

चि. अमेय हळबे यास,
अनेक उत्तम आशीर्वाद.
"यशस्वी भव"

माझा अभ्यास झाला आहे. मी परिक्षेची तयारी नीट केली आहे. असा आत्मविश्र्वास बाळगूनच परिक्षेस बस.

"God helps those who help themselves" हे पक्क ध्यानात ठेव.
तुला निश्र्चितच उत्तम यश प्राप्त होणार आहे. त्यासाठी आमच्या सर्वांच्या तुला शुभेच्छा व शुभार्शीवाद.
- खरे कुटुंबीय
------------------*---------------------------*----------------------------------------------

ग्रिटींग वरील मजकूर (मुखपृष्ट)...
"successful people don't do different things, they just do things differently"

------------------*---------------------------*----------------------------------------------

आतिल बाजू ...
"Wishing you loads of Good Luck, So as to make your efforts fruitful and you successful"

"ALL THE BEST"

- सौ. सुषमा म. खरे
२७.०२.२००४
No comments:

Post a Comment